DEN HAAG - Minister Lilianne Ploumen maakt 2 miljoen euro vrij voor de promotie van het Nederlandse bedrijfsleven en de zogenoemde 'topsectoren' op 18 internationale beurzen.

Ploumen noemt het 'tailor-made Holland Branding' op de belangrijke internationale beurzen. ''Van de contacten en contracten die daar worden opgedaan profiteren de individuele bedrijven, de topsectoren en de hele Nederlandse economie'', aldus de PvdA-minister.

Nederland kent 9 topsectoren, die al tijdens het vorige kabinet werden aangewezen. Elk team van onderzoekers, ondernemers en de overheid mag twee strategische beurzen selecteren om er een Holland Paviljoen te realiseren.

Voorwaarde is wel dat minimaal 15 Nederlandse bedrijven deelnemen aan de beurs.