AMSTERDAM – Woningbouwcorporaties moeten drie maatschappelijke doelen stellen om het vertrouwen terug te winnen en hun imago op te vijzelen.

Dat stelt ING Economisch Bureau vrijdag in het rapport ‘Woningcorporaties naar 2020’. Volgens de economen nemen corporaties momenteel een te “defensieve, afwachtende houding” aan en moeten ze weer het heft in eigen handen nemen.

Woningcorporaties zoals Vestia staan de laatste tijd vooral negatief in de schijnwerpers, vanwege grote verliezen die ze hebben geleden op derivaten en andere risicolle beleggingen.

Maatschappelijke rol

Het is volgens de economen belangrijk dat corporaties laten zien wat hun maatschappelijke rol is. Volgens ING moeten ze drie thema’s omarmen: sociale huurwoningen, seniorenhuisvesting en duurzaamheid.

"Voorwaarde is dat woningcorporaties al hun plannen en ambities toetsen aan deze doelstellingen zodat er geen misstappen (meer) gemaakt worden."

Volgens het Economisch bureau is het nodig dat corporaties "scherpe keuzes maken en ondernemen met visie, omdat er te veel plannen zijn om op een financieel verantwoorde wijze te kunnen realiseren".

Onzekerheid

Wel maakt de onzekerheid over de toekomst van de sector door politieke ontwikkelingen het lastig om een strategie uit te stippelen, aldus ING.

Zie ook het opiniestuk: 'Stop de afbraak van de corporaties'