AMSTERDAM - De vakbonden hebben woensdag een principeakkoord bereikt met de directie van afvalverwerkingsbedrijf Van Gansewinkel over een sociaal plan.

Het akkoord op hoofdlijnen wordt nog verder uitgewerkt, waarna de vakbonden het voorleggen aan hun leden. De werknemers hadden een eerder eindbod vorige maand massaal afgewezen.

Bij Van Gansewinkel verdwijnen tot medio volgend jaar zeshonderd banen door 'veranderende marktomstandigheden'. Voor driehonderd werknemers in Nederland en België gaat het om gedwongen ontslag.

De onderhandelingen werden woensdag heropend na het afwijzen van het eerdere bod van 9 november.

Na 'taaie onderhandelngen' hebben FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV, CNV Vakmensen en CNV Publieke Zaak nu overeenstemming bereikt over de ontslagvergoeding, de werk-naar-werkbegeleiding en faciliteiten voor tijdelijke werknemers. Het sociaal plan heeft een looptijd van drie jaar.