DEN HAAG - Nog lang niet alle Nederlanders zijn vertrouwd met internet of e-mail en dus vindt minister Edith Schippers (Volksgezondheid) het geen goed idee om de zorgpolis voortaan uitsluitend digitaal te verstrekken.

De bewindsvrouw wijst er woensdag op dat ook nu al via e-mail een polis kan worden gevraagd, maar verzekeraars geven die alleen als de verzekerde hier nadrukkelijk toesteming voor heeft gegeven.

D66-Tweede Kamerlid Pia Dijkstra pleit ervoor om de polis voor 2014 standaard per e-mail te gaan bezorgen, maar ook zij vindt dat mensen die dat willen de verzekeringspolis en wijzigingen nog steeds op papier moeten kunnen ontvangen.