AMSTERDAM - Ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW willen dat de bezuiniging op de kenniscentra van 80 miljoen in 2016 wordt teruggedraaid.

Dit meldt MKB-Nederland woensdag. Van het nu beschikbare budget wordt straks 80 procent wegbezuinigd.

De ondernemersorganisaties zijn van mening dat het samenvoegen van de overlegplatforms voor het bedrijfsleven en het middelbaar beroepsonderwijs door het kabinet heeft de nodige consequenties voor kenniscentra. Door de bezuinigingen zouden de taken van de kenniscentra weggevaagd worden.

In de kenniscentra worden tussen het bedrijfsleven en onderwijs afspraken gemaakt over de inhoud van mbo-opleidingen. De centra delen daarnaast certificaties uit aan de leerbedrijven en geven begeleiding aan bedrijven bij hun onderwijstaak.

Zo hebben de centra bij het Actieplan bestrijd jeugdwerkloosheid veel leerbedrijven kunnen werven.