BRUSSEL -  Italië ligt op schema om de eerder gestelde doelstelling voor het begrotingstekort te halen. Dat zei de Italiaanse minister van Financiën Vittorio Grilli dinsdag.

De verwachting is dan dat Italië dit jaar nog onder de grens van een begrotingstekort van 3 procent van het bruto binnenlands product komt. Het land beantwoordt dan aan de begrotingseis van de Europese Unie.

Afgelopen weekeinde ontstond nog twijfel of Spanje de begrotingsdoelen voor 2012 wel zou halen. De Spaanse premier Mariano Rajoy zei in een interview dat het "heel erg moeilijk'' is om het tekort in een jaar met 2,6 procentpunt tot het gestelde doel van 6,3 procent te laten zakken. Daar zijn volgens Rajoy de recessie, de hoge financieringskosten en de problemen met de inkomsten debet aan.