AMSTERDAM – China heeft Amerika ingehaald als belangrijke handelspartner voor de meeste landen. In 2011 was China voor 124 landen belangrijker dan de VS, terwijl slechts 76 landen meer handelden met Amerika dan met China.

 In 2006 waren deze cijfers nog omgedraaid. Toen was Amerika voor 127 landen een grotere handelspartner dan China, en handelden slechts 70 landen meer met China dan met de VS.

Dat blijkt uit de analyse 'China Reach' van persbureau AP op basis van gegevens van het IMF.
Uit die analyse blijkt de “meest abrupte wereldwijde verschuiving sinds de Tweede Wereldoorlog”, aldus AP.

In 2002 bedroeg handel met China gemiddeld 3 procent van het BNP van landen. In 2011 was dit percentage gegroeid tot 12,4 procent. “Dat percentage heeft Amerika in de laatste dertig jaar nooit gehaald”, meldt AP. Handel met Amerika schommelde al die tijd gemiddeld rond de 9 procent van het BNP van landen.

AP geeft wel aan dat China nog steeds veel handelt in bulkgoederen en producten met een lage toegevoegde waarde, terwijl Amerika concurreert “in de bovenste regionen van de markt”.