VENLO - Het slechte weer heeft de Floriade in Venlo parten gespeeld: de ruim 2 miljoen bezoekers brachten minder geld in het laatje dan verwacht.

Dat zei een woordvoerder van de Floriade zaterdag. De woordvoerder kon geen exacte getallen noemen. Hij ontkende dat de Floriade met rode cijfers afsluit, zoals regionale media melden.

''Wij ontkennen ten stelligste dat er een verlies is van 9 miljoen. We zijn zeer ontstemd door deze onjuiste berichtgeving. Wij hebben de balans nog niet opgemaakt en het is veel te vroeg om daar nu al uitspraken over te doen'', aldus de woordvoerder.

Daarover komt pas duidelijkheid als er een overzicht is van de gemaakte kosten en van de investeringen in het park door derden. ''Ook de opbrengsten van het park moeten nog in kaart worden gebracht. En dat is een belangrijk deel van de begroting'', verklaarde de woordvoerder.

''Pas als de accountantsverklaring rond is, kan gezegd worden met welke cijfers de Floriade afsluit'', aldus de zegsman. ''Dat kan zijn met een kleine winst, break-even of een klein verlies. De resultaten worden pas in juni 2013 bekend.''