DEN HAAG - De SP wil dat de VUT weer wordt ingevoerd, zodat jongeren meer kans maken op een baan. Tweede Kamerlid Sadet Karabulut heeft dat donderdag voorgesteld in een rapport over het aanpakken van de jeugdwerkloosheid.

''Er moet gezocht worden naar mogelijkheden om ouderen vroeger uit te laten treden. Als leidraad zou hierbij de regel moeten gelden dat als een oudere eruit gaat er één op één een jongere wordt aangenomen'', schrijft ze.

De oude VUT-regeling werd geïntroduceerd rond 1980, toen de werkloosheid ook erg hoog was. Werknemers die er gebruik van maakten, ontvingen een uitkering tot aan hun AOW-leeftijd. De regeling werd door het tweede kabinet-Balkenende afgeschaft.

Karabulut zegt te beseffen dat haar plan haaks staat op de ideeën van het kabinet, dat er juist van uit gaat dat iedereen langer moet doorwerken. Maar ze wijst erop dat ouderen in deze economisch moeilijke tijden nauwelijks nog een kans maken op een baan. ''Daarom moet je anders durven denken’’, zegt zij.

Jeugdwerkloosheid

Karabulut komt in haar rapport met nog meer voorstellen om de jeugdwerkloosheid terug te dringen. Om het gebrek aan stageplaatsen te bestrijden wil ze dat kleine werkgevers extra ondersteuning krijgen als ze zich bijscholen tot 'erkend leerwerkmeester'. Verder zou onder meer de studiefinanciering moeten worden gehandhaafd.

Volgens Karabulut doet het kabinet niets aan de snel stijgende jeugdwerkloosheid, maar ''kijkt weg''.

Niet verrassend laat minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken in een reactie weten dat het herinvoeren van de VUT hem ''niet verstandig'' lijkt, omdat dan een hele groep mensen voortijdig wordt afgeschreven. Bovendien is het ''peperduur''. ''We betalen nu nog iedere dag de rekening van de vorige VUT-regelingen''.