AMSTERDAM – Bedrijven met een relatief omvangrijk LinkedIn-netwerk hebben een grotere overlevingskans. Dat blijkt uit onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam.

“Het is alleen niet duidelijk of de ondernemingen een grotere overlevingskans hebben omdat ze een groot netwerk hebben, of dat het juist andersom is. Dat moet verder onderzoek uitwijzen”, licht promovenda Yang Song toe.

De omvang van een Facebook-netwerk is niet gerelateerd aan overlevingskansen, terwijl de grootte van een Twitter-netwerk juist een negatieve relatie heeft met de prestaties van de onderneming.

“Hoewel het om zwakke relaties gaat, heeft Facebook in potentie een enorm bereik door het grote aantal vrienden van vrienden. Mensen zijn nooit meer dan zes connecties van elkaar verwijderd. Dit kan een interessant aspect voor ondernemers zijn om rekening mee te houden in de toekomst. Voor Twitter geldt dat het meer wordt ingezet voor microblogging dan voor netwerken”, aldus Song.

Universeel

De promovenda raadt alle ondernemingen aan gebruik te maken van sociale media. “Het is inmiddels een universeel verschijnsel. Netwerksites vormen een essentieel deel van het sociale leven van mensen en bieden kansen hun kennis te delen.”

Uit het onderzoek blijkt verder dat ondernemers vaak meerdere sociale netwerken tegelijkertijd gebruiken. Deze vormen samen een zogenoemd Netwerk van Netwerken (NoN). In de startupperiode wordt vaak een heel divers netwerk opgebouwd.

Het onderzoek ‘Network of Networks: Uncovering the Secrets of Entrepreneurs’ Networks’ is uitgevoerd onder ondernemers in de regio Amsterdam.