DEN HAAG - Het kabinet wil het regeerakkoord niet meer aanpassen en gaat de omstreden verhuurderheffing doorzetten.

Minister Stef Blok (Wonen) zei woensdag in een Kamerdebat dat hij vasthoudt aan invoering van de heffing van 2 miljard euro bij woningcorporaties, maar dat dat wel ''goed en gedegen'' moet gebeuren.

De heffing is volgens het kabinet mogelijk als de woningcorporaties de huren mogen gaan verhogen. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) kunnen de corporaties daarmee ''meer dan voldoende'' extra inkomsten binnenhalen om de heffing te betalen.

Op de heffing is door woningcorporaties woedend gereageerd. Ook de oppositiepartijen in de Kamer waren woensdag kritisch en riepen VVD en PvdA op de plannen te herzien of in te trekken.

Heffing

De heffing leidt volgens oppositiepartijen tot het faillissement van corporaties en bouwbedrijven en tot het ontslag van nog eens 20.000 bouwvakkers. Blok gaf toe dat individuele corporaties in de problemen kunnen komen, maar die moeten dan huizenbezit verkopen of samengaan met sterkere corporaties.

In een vijftal rapporten werd de afgelopen tijd ook de noodklok geluid over de kabinetsplannen voor de woningmarkt. Blok noemde de rampscenario's sterk overdreven. Inmiddels zitten CPB en de vijf organisaties om de tafel om de verschillen in hun conclusies op te helderen. De VVD-minister wil de Kamer binnen 2 weken het resultaat van dat overleg sturen.

Pijnlijk

''We vragen van iedereen een bijdrage, dus ook van de corporaties. Vaak heeft dat pijnlijke consequenties, maar vaak ook is er geen alternatief. We moeten elkaar niet aanpraten dat er veel manieren zijn om 2 miljard uit de sector te halen'', zo waarschuwde Blok Kamerleden.

Hij stelde dat het Centraal Fonds Volkshuisvesting in zijn rapport over de verhuurderheffing geen rekening houdt met verkopen door corporaties van woningen, bijvoorbeeld aan de eigen huurders.

Hypotheek

Volgens Blok valt te verwachten dat door de huurverhoging steeds meer mensen de afweging zullen maken dat ze met de hogere huur net zo goed een hypotheek kunnen nemen om hun huurwoning te kopen.

De kritische oppositie is voor het kabinet in de Tweede Kamer niet meteen een probleem; daar hebben VVD en PvdA een meerderheid. Maar in de Senaat heeft Blok wel steun van oppositiepartijen nodig. Veel zal dan ook afhangen van de uitwerking van de plannen, waarschijnlijk komend voorjaar.