AMSTERDAM – Brancheorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW missen belangrijke onderdelen in de voorstellen voor de faillissementswet. Er moet nog veel worden uitgewerkt, vinden zij.

Minister Ivo Opstelten van Justitie stelde dinsdag in een brief aan de kamer nieuwe regels voor faillissementen en frauderende bestuurders voor.

Frauderende bestuurders zouden een verbod moeten krijgen om nieuwe bedrijven op te richten of te besturen. Verder zouden de regels onnodige faillissementen voorkomen. Een faillissement kan bijvoorbeeld niet meer door een kleine dwarsliggende schuldeiser veroorzaakt worden.

VNO-NCW en MKB-Nederland zeggen in een reactie blij te zijn met de aandacht voor de verouderde wetgeving, maar ze missen belangrijke aspecten.

Belastingdienst

Volgens de organisaties wordt de positie van de belastingdienst versterkt door de nieuwe wetgeving. In het huidige stelsel is de fiscus een preferente crediteur. MKB-Nederland en VNO-NCW zien liever dat alle crediteuren dezelfde rechten krijgen.

“Anders zullen middelen aan de economie worden onttrokken die beter voor ondernemerschap en werkgelegenheid behouden hadden kunnen blijven.”

Over het bestuursverbod maken de organisaties ook kanttekeningen. Niet iedereen zou een beroep op het verbod mogen doen. “En er moet sprake zijn van grove fraudeopzet of seriële fraude”, aldus de ondernemersorganisaties.