AMSTERDAM - Het aantal mensen dat een beroep doet op schuldsanering blijft toenemen. Vorig jaar kwamen iets meer dan 21 duizend aanvragen binnen. Een jaar eerder waren dat er nog 16.643.

Dat blijkt uit cijfers die staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De rechter keurde in 2011 in totaal 14.722 aanvragen voor schuldsanering goed, zo'n 3.340 meer dan een jaar eerder. Het percentage afgewezen verzoeken bleef met zeventien procent redelijk stabiel ten opzichte van 2010.

De toename van ruim dertig procent is voor een groot gedeelte toe te schrijven aan de economische crisis. Net als in voorgaande jaren is inkomensterugval de belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van schulden. Ook overbesteding en compensatiegedrag worden door het ministerie genoemd.

Schuldsanering is bedoeld voor mensen met grote schulden. Als zij het schuldsaneringstraject ingaan, helpt de overheid bij het wegwerken van die schulden.