AMSTERDAM - De meeste ondernemers spreken hun werknemers aan op een ongezonde levensstijl, wanneer het werk hieronder lijdt.

Dit blijkt uit een enquête van MKB-Nederland onder 2000 ondernemers. Maar liefst 92 procent van de werkgevers voelt een grote mate van betrokkenheid en verantwoordelijkheid om de levensstijl van hun werknemers, wanneer dit invloed heeft op de werkprestaties.

Wanneer het geen effecten heeft op de prestaties op het werk voelen drie op de vijf ondernemers zich genoodzaakt zich te bemoeien met de ongezonde levensstijl van een werknemer.

Vergrijzing

Door onder meer de vergrijzing ontstaat er de komende jaren krapte op de arbeidsmarkt. MKB-Nederland maakt ondernemers bewust van het belang van duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Uit het onderzoek blijkt verder dat veel ondernemers kampen met slaapproblemen. Met name het in slaap komen wordt als een probleem gezien. Een van de oorzaken hiervan zou kunnen zijn dat een kwart van de ondernemers zes tot tien koppen koffie per dag drinkt.