DEN HAAG - Nederlandse chemische bedrijven dreigen, evenals als hun branchegenoten in andere Europese landen, de wereldwijde concurrentieslag in de chemiesector te verliezen.

Er wordt veel te weinig geïnvesteerd om de bedrijfstak te blijven vernieuwen, stelt de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) in een bericht over de vooruitzichten voor de sector in de komende maanden.

De lage investeringsbereidheid is volgens VNCI-voorzitter Werner Fuhrmann niet alleen het gevolg van de slechte economische situatie, maar zeker ook van de hoge energie- en grondstofprijzen in Europa.

In Nederland, evenals in andere Europese landen, is de prijs van gas gekoppeld aan die van olie. Dat is in bijvoorbeeld de Verenigde Staten niet het geval. Olie is op dit moment duur, waardoor de prijs van gas ook wordt opgedreven, zegt Fuhrmann. Dit terwijl winbaar gas in Nederland eigenlijk goedkoop is.

VS

Het gat met de VS, waar investeringen in de chemie de afgelopen jaren zeer sterk zijn gegroeid door de steeds grotere beschikbaarheid van schaliegas, wordt door het prijsverschil steeds groter, aldus Fuhrmann. Dat geldt ook voor het investeringsgat met het Midden-Oosten en China.

De Nederlandse chemiesector is goed voor een jaaromzet van zo'n 58 miljard euro en bijna 20 procent van de totale Nederlandse export komt voor rekening van de chemie. Gas en olie zijn niet alleen energiebronnen voor de chemie, maar ook grondstoffen.

Nederland

In 2010 en 2011 werd er in Nederland gemiddeld 1 miljard euro geïnvesteerd in de chemische industrie. Dat zou volgens de VNCI structureel twee keer zo hoog moeten zijn om niet achter te blijven bij andere regio's. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zal het investeringsniveau in 2013 echter 22 procent lager liggen dan in 2012.

Wil Europa nog kans maken om in de chemische sector te blijven concurreren, moeten de grondstofprijzen hier drastisch omlaag. Volgens Fuhrmann kan Europa de concurrentienadelen ten opzichte van andere gebieden niet meer compenseren door onder meer een goed opgeleide bevolking.

Omzet

Dit jaar wordt nog wel goed voor de Nederlandse chemische industrie. In de eerste 9 maanden steeg de omzet met 7 procent en de productie met bijna 5 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2011. De verwachting is dat de omzet over heel 2012 met bijna 6 procent zal groeien en de productie met bijna 4 procent.

De verslechtering in het laatste kwartaal zal zich volgens VNCI echter ook doorzetten in 2013. Daardoor zullen bedrijven nog minder bereid zijn om te investeren, merkt de vereniging op.