AMSTERDAM - Langetermijnbonussen voor het hogere management in bedrijven hebben niet het gewenste effect.

Hoe complexer een beloning in elkaar zit en hoe langer men erop moet wachten, hoe lager de waarde in de ogen van de ontvanger, zo blijkt dinsdag uit onderzoek van PwC in samenwerking met de London School of Economics and Political Science.

Een bonus van 100 euro die drie jaar later wordt uitgekeerd blijkt een gevoelswaarde van slechts 50 euro te hebben.

“Dit kan ertoe leiden dat mensen juist kijken welke stappen ze moeten nemen om op de korte termijn een cash bonus te ontvangen”, aldus hoogleraar Gijs van Bussel.

Minder dan de helft van de managers vindt dan ook dat een langetermijnbeloning effectief is. Toch is tweederde blij met de kans om deel te nemen in het beloningsprogramma van zijn bedrijf.

Vergelijkbaar

Opmerkelijke uitkomst is dat het voor de managers in kwestie het belangrijkst is of hun beloning vergelijkbaar is met dat van hun collega’s. Ze zijn tevreden zolang hun beloning ‘eerlijk’ is in het licht van de hiërarchie binnen het eigen bedrijf en ongeveer even hoog ligt als die van collega’s op hetzelfde niveau bij concurrerende ondernemingen.

“Daarbij is het bijna irrelevant hoeveel ze eigenlijk betaald krijgen”, merken de onderzoekers op. “Het zit diep in de menselijke natuur ingebakken om ons met anderen te vergelijken.”

Op banken en andere financieel dienstverleners wordt veel druk gezet om te werken met een beloningsstrategie die gericht is op de langere termijn. Zo maakten VVD en PvdA in het regeerakkoord bekend de variabele beloning binnen de financiële sector te willen maximeren op 20 procent van het vaste salaris.

Op maat

Volgens PwC moet er een beloningsbeleid op maat komen, waarbij het draait om “waarvoor een medewerker betaald wordt” en niet om “de manier waarop een bedrijf iemand betaalt”.

Uit het onderzoek blijkt verder dat senior management in de financiële sector minder graag risico’s neemt dan dat in andere sectoren. In de financiële sector geeft een kwart de voorkeur aan een hoge, minder zekere bonus boven een lager, maar meer zeker vast salaris. In andere sectoren is dit bijna dertig procent.

Ook vrouwen blijken, zoals verwacht, minder tot risico geneigd te zijn dan mannen. Managers ouder dan 60 jaar zijn wel weer meer bereid tot risico nemen dan managers tussen de 40 en 60 jaar. Dit zou kunnen komen doordat zij in een financieel betere positie verkeren.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 1106 respondenten in zeven regio’s wereldwijd. Hiervan is 81 procent man.