AMSTERDAM - ICT'ers en technici zijn het meest positief over hun baan. Dit blijkt uit onderzoek Unique onder ruim 3000 respondenten.

Van de ICT'ers beoordeeld 43 procent zijn of haar baan met een 8. Voor werknemers in de techniek geldt dit voor 42 procent.

In de productiebranche daarentegen is men het meest negatief over zijn of haar baan. Maar liefst 13 procent van de werknemers in die branche geeft zijn job een 2. Gemiddeld gaven 34 procent van de Nederlandse werknemers zijn of haar baan een 7.

Soort werk

Gedetacheerde werknemers blijken een stuk positief over hun werk te zijn dan werknemers met een nulurencontract. Waar 42 procent van de gedetacheerde werknemers hun baan een 8 geeft, geven werknemers met een nulurencontract de meeste onvoldoendes.

Volgens Raymond Puts, algemeen directeur Unique, geven werknemers met een vast contract hun baan een laag cijfer, omdat 'een vast contract tegenwoordig lang niet meer zoveel zekerheid geeft als vroeger'.

Leeftijd

Op basis van leeftijd is te verklaren dat oudere werknemers (45 tot 55 jaar en 55+'ers) hun baan het best beoordelen. Het gemiddelde ligt hier boven de 7, terwijl de jongere leeftijdscategorieën hun baan beoordelen met een gemiddelde dat iets boven de 6 ligt.

Tussen mannen en vrouwen werd geen verschil gevonden, zij gaven hun baan ongeveer hetzelfde cijfer.