DEN HAAG - Eén op de drie Nederlandse bedrijven kan maar moeilijk een lening krijgen bij de bank en heeft steeds meer te kampen met wanbetalers.

Dat blijkt uit een enquête die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekend heeft gemaakt.

In de landbouw heeft bijna de helft (48 procent) van de bedrijven te kampen met financiële hinder en in de bouwsector 47 procent. Bij de bouwers is het aandeel bedrijven dat belemmeringen ondervindt bij het verkrijgen van een krediet met 38 procent het grootst.

Bedrijven verwachten voor de komende 12 maanden vooral kostenreducties door te voeren om hun resultaten op peil te houden.