De Nederlandse ambassade in Bangladesh is in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit bezig met een driejarig programma om de handel en investeringen tussen Nederland en Bangladesh te stimuleren

Nyenrode zal in dat kader bijdragen aan handelsbevordering in de sectoren waar kansen liggen voor Nederland en Bangladesh, te weten op het gebied van voedselproductie- en verwerking, water, logistiek en outsourcing.

Onderzoek en het opzetten van een business platform zullen de voorgenomen matchmaking tussen bedrijven faciliteren. Hierbij wordt extra aandacht geschonken aan aansluiting op de speerpunten van het ontwikkelingsprogramma van de ambassade: water, voedselzekerheid, seksuele reproductieve rechten en gezondheid.

Project

Het project wordt geleid door prof. dr. Désirée van Gorp, Hoogleraar International Business Strategy aan Nyenrode Business Universiteit, en Carel Richter, Hoofd Economische Afdeling en Ontwikkelingssamenwerking op de Nederlandse Ambassade in Bangladesh. Trade and investment officers Lisette Blüm, nu werkzaam op de ambassade, en Naomi Smeele coördineren het project respectievelijk vanuit Bangladesh en Nederland.

“Deze nieuwe vorm van samenwerking versterkt de economische invalshoek in ons ontwikkelingssamenwerkingsprogramma en versterkt onze visie die zich richt op een transitie van traditionele ontwikkelingssamenwerking naar verantwoordelijke en duurzame handel en investeringen."

"We gaan samen met Nyenrode er voor zorgen dat Nederlandse bedrijven mee helpen aan de economische groei in Bangladesh met oog voor armoede en dat beide landen er economisch profijt van hebben”, aldus Lilianne Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Van Gorp

“Dit is een uniek project”, zegt Désirée van Gorp. “Het is bijzonder als een universiteit samenwerkt met een ambassade. Wij zorgen ervoor dat al het onderzoek dat we gaan doen en de informatie die we krijgen, direct vertaald wordt naar praktische zaken voor het bedrijfsleven.

"We zijn als het ware de linking pin tussen de ambassade en het bedrijfsleven. Met de gekozen vorm van samenwerking in dit project sluiten we heel goed aan bij nieuwe ontwikkelingen in de relatie tussen ontwikkelingssamenwerking en handel en investeringen.”

Doel van het programma

“Het grote doel van het programma is om de bilaterale handel tussen Nederland en Bangladesh te bevorderen”, vertelt Naomi Smeele. “We willen Nederlandse bedrijven overtuigen om naar Bangladesh te gaan, om met bedrijven daar handel te gaan drijven en er te investeren."

"En in Bangladesh willen we inventariseren welke bedrijven daar geïnteresseerd zijn in samenwerking met Nederlandse bedrijven. We letten daarbij sterk op het MVO-aspect. De nadruk ligt sterk op duurzame handel en investeringen. Mijn taak is om Nederlandse bedrijven, zowel uit het MKB als grotere bedrijven, te informeren over kansen in Bangladesh en hoe die benut kunnen worden. We streven naar creatieve matches tussen het Nederlandse en Bengaalse bedrijfsleven.”

Betrekken van bedrijfsleven

Bangladesh wordt vooral geassocieerd met armoede en overstromingen, terwijl overheden en NGO’s overal allerlei handelsinitiatieven ontplooïen. Carel Richter: “Wij willen daar tussendoor schipperen door ook het bedrijfsleven erbij te betrekken. De vaardigheden van de arbeiders zijn bijvoorbeeld wat lager dan in India, maar dat is maar één kant van de medaille."

"Bangladesh zit in een enorme groeifase, met lage lonen en groot arbeidspotentieel”. De Nederlandse Ambassadeur in Bangladesh Gerben de Jong voegt daaraan toe: “Daarmee sluit dit programma heel goed aan bij het Nyenrodemotto ‘for business, by business’. Als je in een land de private sector wilt gaan versterken, betrek daar dan het bedrijfsleven zelf bij.”