AMSTERDAM – FNV Horeca heeft vrijdag een meldpunt faillissementsfraude in de horeca geopend.

Faillissementsfraude komt in de horeca veelvuldig voor, zo meldt de vakbond. Als een werkgever failliet gaat en een nieuwe exploitant neemt de zaak over, dan hoeft deze het personeel niet over te nemen.

“En daarvoor gebruiken ze soms onoverzichtelijke constructies en schimmige spelletjes”, aldus FNV Horeca.

Fraude

Uit een onderzoek uit 2005 bleek dat bij 29 procent van de faillissementen in de horeca een vermoeden van faillissementsfraude bestond. Faillissementsfraude is fraude die gepleegd wordt tijdens of door middel van het op de fles laten gaan van een onderneming.

De invoering van de nieuwe Wet controle rechtspersonen per 1 juli 2011, die meer toezicht en een strengere aanpak van faillissementsfraude zou opleveren, heeft bovendien niet het gewenste effect.

“Laat ik vooropstellen dat het merendeel van de bedrijven failliet gaat zonder dat fraude in het spel is, wat natuurlijk heel vervelend voor werkgever en werknemers is”, aldus FNV-advocaat Melanie Wever.

Naar aanleiding van de meldingen wil de bond een zwartboek maken of nieuw onderzoek uitvoeren om het onderwerp weer op de politieke agenda te krijgen.