AMSTERDAM – Het salaris van Nederlandse werknemers stijgt in 2013 naar verwachting met 2,8 procent. Dat is 0,1 procent onder de meest recente inflatieberekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dat blijkt uit recent onderzoek van adviesbureau Mercer naar de salarisontwikkelingen in Europa, Afrika en het Midden-Oosten.

De salarissen stijgen in Nederland iets meer dan gemiddeld in Europese landen. In heel West-Europa stijgen de lonen gemiddeld met 2,6 procent (in 2012 was dat 2,7 procent).

In Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Oostenrijk, Finland en Zweden stijgen de lonen meer dan in Nederland. Werknemers in België, Griekenland, Ierland en Luxemburg gaan er een stuk minder op vooruit.

In Oost-Europa bedraagt de salarisverhoging gemiddeld 4,6 procent, in het Midden-Oosten 5,2 procent en in Afrika 8 procent. Daar staat in bepaalde landen ook een hoger inflatiecijfer tegenover.

Impact

Wat de impact voor de Nederlanders precies is, blijft afwachten tot de inflatiecijfers over 2013 bekend worden gemaakt.

"Wat wel vast staat is dat er voor de nabije toekomst geen verbetering van de economische situatie wordt verwacht. Multinationals zijn voorzichtiger voor wat betreft de uitgaven die zij doen, waaronder ook vaste kosten zoals de salarissen. De verwachting is dan ook dat deze de komende jaren niet spectaculair stijgen", licht Manon Gerritsen, internationaal beloningsexpert bij Mercer, toe.

De onderzoekers hebben gekeken naar de salarisgegevens van 570 multinationals in 76 landen. Daarbij keken ze naar de lonen van alle functieniveaus.