AMSTERDAM – In de eerste drie kwartalen van 2012 lag het aantal startende ondernemers vier procent lager dan in het voorgaande jaar.

Door het gebrek aan vertrouwen in de economie wordt ook voor de rest van dit jaar een krimp verwacht op de startersmarkt, zo meldt ING vrijdag in het ‘starterskwartaalbericht’.

Iets meer dan 95.000 mensen hebben in de periode tot en met september een bedrijf opgericht. Het aantal starters loopt al terug vanaf de tweede helft van 2011. In 2009 was dezelfde trend zichtbaar; ook toen lieten potentiële starters zich afschrikken door een gebrek aan vertrouwen in de economie.

In 2013 zal het aantal startende ondernemers vermoedelijk gelijk blijven aan de in totaal ongeveer 120.000 die dit jaar de sprong wagen. Wel kan als gevolg van de toenemende werkloosheid het aantal starters dat uit noodzaak een bedrijf begint toenemen.

Regio's

De zogenoemde startersratio, het aantal startende ondernemers als percentage van de potentiële beroepsbevolking, verschilt sterk per regio. Vooral in de Randstad is dit percentage hoog.

De regio Groot-Amsterdam voert de lijst aan. Ook in de regio’s Den Haag, Gooi en Vechtstreek, Haarlem en Flevoland is de startersratio hoog.

In gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid kiezen meer mensen ervoor een bedrijf op te richten. Dit komt doordat deze regio’s een omvangrijke afzet- en werknemersmarkt kennen. Bovendien zijn er meer bedrijven, zodat er veel business-to-businessmogelijkheden zijn.

Opvallend is dat steeds meer 45-plussers de weg naar het zelfstandig ondernemerschap weten te vinden. In 2005 viel slechts 22 procent van de startende ondernemers binnen deze leeftijdscategorie, de laatste jaren is dit gestegen tot ongeveer 30 procent.