Derivaten bij een op drie onderwijsinstellingen

AMSTERDAM - Een op de drie mbo-scholen, hbo-instellingen en universiteiten is in het bezit van derivaten. De totale waarde daarvan is 290 miljoen euro negatief. Dat blijkt uit dinsdag verschenen onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs.

De onderwijsinstellingen hebben de derivaten afgesloten om zich te beschermen tegen stijging van de rente op leningen voor met name vastgoed. Doordat de rente niet is gestegen, maar juist is gedaald, is de waarde negatief. Dat kan instellingen in problemen brengen, zoals eerder gebeurde met de woningcorporatie Vestia.

Drie mbo-instellingen en drie universiteiten hebben derivaten zonder dat er een lening tegenover staat. Dat is tegen de regels. De universiteiten zijn de Universiteit van Amsterdam (44 miljoen euro negatief), de Universiteit Leiden (5,2 miljoen) en Wageningen University (2,7 miljoen). Bij de mbo's gaat het om AOC Groenhorst College (10 miljoen), ROC Leiden (1,7 miljoen) en AOC Terra (1,5 miljoen).

Minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) laat in reactie op het onderzoek weten dat zij de regels rondom derivaten aanscherpt. Onderwijsinstellingen mogen straks niet meer speculeren om winst te maken. Indekken tegen renteschommelingen blijft wel toegestaan.
 

Lees meer over:
Tip de redactie