Ozb-aanslag stijgt met gemiddeld 2,7 procent

AMSTERDAM - Huiseigenaren betalen volgend jaar 2,7 procent meer onroerendezaakbelasting (ozb). Dat concludeert de Vereniging Eigen Huis uit een steekproef onder 107 gemeenten.

De ozb-aanslag stijgt volgens de huiseigenarenvereniging gemiddeld van 256 naar 263 euro.

Uitschieters dit jaar zijn de gemeenten Het Bildt (Friesland), De Marne (Groningen) en Valkenburg aan de Geul (Limburg). Daar wordt de ozb met meer dan tien procent verhoogd.

Blaricum (Noord-Holland), Werkendam (Noord-Brabant) en Renkum (Gelderland) vallen in positieve zin op. Daar wordt de ozb met drie tot zes procent verlaagd.

De onroerendezaakbelasting wordt berekend als percentage van de WOZ-waarde. Het is niet ongebruikelijk dat gemeenten bij een dalende WOZ-waarde de ozb opkrikken om hun inkomsten gelijk te houden.

WOZ

Het is de vereniging echter een doorn in het oog dat de ozb-inkomsten juist stijgen ondanks al drie jaar dalende WOZ-waardes. Dit jaar ligt de gemiddelde WOZ-waarde 4,1 procent lager op 241 duizend euro. Eigen Huis pleit voor een ander systeem voor de dekking van gemeentelasten, waarbij ook huurders meebetalen.

Als het resultaat van de steekproef van Eigen Huis juist blijkt, valt de stijging overigens binnen de norm van drie procent die is afgesproken tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Norm

Dit jaar was de norm 3,75 procent. Die werd met 0,25 procentpunt overschreden, bleek dit voorjaar. De hiermee extra binnengehaalde inkomsten moeten komend jaar worden gecompenseerd, is afgesproken met VNG. Dat is al meegenomen in de norm van drie procent.

De totale gemeentelijke lasten stijgen volgend jaar met gemiddeld 1,8 procent. De stijging van de ozb wordt daarbij gedeeltelijk gecompenseerd door een lagere afvalstoffenheffing. Woningbezitters met een gezin betalen volgend jaar gemiddeld dertien euro meer aan gemeentelijke woonlasten, waardoor deze uitkomen op 711 euro per jaar.

NUwerk

Tip de redactie