Wijzigingen in belastingtoeslagen 2013

AMSTERDAM – Wat verandert er komend jaar in de toeslagen? De Belastingdienst heeft een overzicht gepubliceerd van de wijzigingen.

Zorgtoeslag

De overheid gaat minder bijdragen aan de kosten voor uw zorgverzekering. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer u zelf moet betalen. Heeft u een laag inkomen? Dan gaat de zorgtoeslag omhoog. U krijgt 115 euro per jaar erbij als compensatie voor de verhoging van het eigen risico.

U heeft in 2013 geen recht op zorgtoeslag als uw vermogen op 1 januari 2013 groter was dan 101.139 euro (alleenstaande) en 122.278 euro (partners).

Huurtoeslag

De overheid gaat minder bijdragen aan de kosten voor huren. De huurtoeslag wordt voor alle huishoudens 8,80 euro per maand lager (105,60 euro per jaar).

Kinderopvangtoeslag

De overheid gaat minder bijdragen aan de kosten voor kinderopvang. Voor het eerste kind krijgt u minder kinderopvangtoeslag (het eerste kind is het kind met de meeste opvanguren; dat hoeft niet het oudste kind te zijn).

Is uw (gezamenlijke) inkomen 118.189 euro of hoger? Dan krijgt u geen kinderopvangtoeslag meer voor het eerste kind. Voor het tweede en volgende kind krijgt u nog wel kinderopvangtoeslag. Deze vergoedingen zijn hetzelfde als in 2012. Voor ouders met een gezamenlijk inkomen van 17.230 euro of lager gaat de toeslag voor het eerste kind niet omlaag.

U krijgt in 2013 kinderopvangtoeslag voor het aantal maanden dat u een traject, een opleiding of een inburgeringcursus volgt. Voor deze maanden bouwt u uren voor kinderopvangtoeslag op, die u kunt gebruiken in 2013. Voor ieder kind per maand maximaal 230 uur. Heeft u een partner? Dan moet u berekenen wie van u het minste aantal uren kinderopvang nodig heeft.

Kindgebonden budget

Heeft u een laag inkomen, dan krijgt u 75 euro meer kindgebonden budget voor uw tweede kind. De bedragen voor de andere kinderen blijven gelijk. Het kindgebonden budget voor ouders met twee kinderen wordt maximaal 1.553 euro per jaar.

Heeft u of uw partner vermogen, zoals spaargeld of beleggingen? U hebt geen recht op kindgebonden budget voor 2013 als uw vermogen op 1 januari 2013 groter was dan 101.139 euro (alleenstaande) en 122.278 euro (partners).

Toeslagpartner

De regels voor het hebben van een toeslagpartner veranderen. Ze worden grotendeels gelijk aan de regels voor fiscaal partnerschap. Dit kan gevolgen hebben voor uw toeslag(en).

Toetsingsinkomen

Vanaf januari wordt uw loonstrook eenvoudiger door de Wet uniformering loonbegrip. Door deze wet verandert het toetsingsinkomen en dat kan gevolgen hebben voor uw toeslag(en).

De fiscus heeft de toetsingsinkomens zo veel mogelijk aangepast. Dat kon helaas niet in alle gevallen. Bijvoorbeeld als u zelfstandig ondernemer bent. Controleer daarom altijd uw toetsingsinkomen.

Rente

De Belastingdienst betaalt rente bij het nabetalen van toeslagen op grond van een definitieve berekening. Met ingang van 2013 moet u rente aan de fiscus betalen als uit de definitieve berekening blijkt dat u toeslag moet terugbetalen. Geef wijzigingen zo snel mogelijk door om dat te voorkomen.

Dwangsom

Met ingang van 2013 geldt de Wet dwangsom als de Belastingdienst niet op tijd een beslissing neemt. Heeft u vóór 1 januari 2015 geen definitieve berekening over 2013 gekregen? Dan kunt u een dwangsom eisen van de Belastingdienst.

Wijzigingen doorgeven

De Belastingdienst gaat strenger controleren of de gegevens die u doorgeeft, juist zijn. Is dit niet het geval, dan kunt u een boete opgelegd krijgen. Verandert er iets in uw inkomen of situatie? Geef de wijzigingen dan binnen 4 weken door aan de Belastingdienst.

De vermogensgrenzen 2013 zijn nog niet definitief.

Tip de redactie