DEN HAAG - Het aangepaste regeerakkoord zorgt ervoor dat 15 procent van de bevolking er de komende jaren 5 procent of meer op achteruitgaat. In de originele overeenkomst was dat 17 procent van de bevolking. Dat staat in de toelichting van de plannen van VVD en PvdA.

De hoge inkomens (3 keer modaal) hebben volgens de coalitie duidelijk voordeel van de aanpassing. Had eerst 31 procent van deze groep te kampen met een koopkrachtdaling van 5 procent of meer, nu is dat 17 procent.

Huishoudens op het sociaal minimum worden minder getroffen: daar kampt nu 9 procent met een koopkrachtdaling van 5 procent of meer (tegenover 12 procent eerder).

Mensen met een middeninkomen krijgen het wel zwaarder. Van de huishoudens die 1 of 1,5 keer modaal verdienen gaat 24 procent er 5 procent of meer koopkracht inleveren. In het originele akkoord had 19 procent van deze huishoudens zo'n terugloop.

Alleenverdieners

De effecten van deze aanpassingen veranderen ook de voorspellingen voor specifieke groepen voor de komende jaren. Alleenverdieners met kinderen die twee keer modaal verdienen hoeven minder in te leveren (van 6,25 procent naar 4,25 procent). Ook werkloze mensen met een minimaal inkomen gaan er minder op achteruit: een paar met kinderen levert 1,25 procent in (in plaats van 3,25).

Alleenstaande minima zouden er met de oude afspraken 3,75 procent op achteruitgaan, nu is dat 1,5. Alleenstaande ouders uit deze groep gaan er ook minder op achteruit: van 5,25 naar 3,75.

PvdA-leider Diederik Samsom zei bij de presentatie van de aanpassingen dat deze groep een aandachtspunt blijft. Ook alleenverdieners gaan erop achteruit, door de afschaffing van de zogeheten aanrechtsubsidie en ze krijgen extra aandacht bij de uitwerking van de plannen, aldus Samsom.

AOW

Mensen met enkel AOW gaan erop vooruit, maar mensen die ook een pensioen hebben, leveren in. Voor een alleenstaande AOW'er met pensioen komt de koopkrachtdaling neer op 5,75 procent (dat was 6,25). Een paar moet 5,25 procent inleveren (dat was 3,25). Volgens Samsom komt die daling door de pensioenproblemen. Dat is deels gerepareerd, maar ''helaas is dat niet geheel met beleid goed te maken''.

Alleenstaande ouders met een minimumloon gaan erop vooruit: in de oude overeenkomst kregen zij er 6,75 procent bij, nu is dat 9,25. Ook alleenstaanden met een minimumloon gaan erop vooruit. Zij stijgen 5,75 procent in koopkracht (was 2,25).

Zie ook: Aanpassingen regeerakkoord op een rij