AMSTERDAM - De VVD heeft woensdagmiddag kritiek gekregen van verschillende fracties, omdat de partij nu instemt met de invoering van een belasting op financiële transacties.

Dat gebeurde tijdens het eerste overleg met de nieuwe minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA).

De liberalen verzetten zich in het vorige kabinet nog fel tegen deze financiële transactietaks (ftt), zoals een aantal EU-lidstaten die momenteel invoert. Financieel specialist Mark Harbers (VVD) werd er fijntjes aan herinnerd dat zijn partij de taks voorheen slecht voor de economie noemde.

Regeerakkoord

In het regeerakkoord staat echter dat VVD en PvdA onder voorwaarden kunnen instemmen met de taks. Ex-minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) waarschuwde met instemming van de VVD in maart nog voor de dramatische gevolgen van de taks, bracht Eddy van Hijum (CDA) in herinnering. Waarom is dan toch zo 'makkelijk' met dat punt ingestemd, vroeg hij.

Ook de voormalige gedoogpartner PVV uitte kritiek op de 'draai' van het kabinet en ook D66 vroeg opheldering; Wouter Koolmees wees erop dat ook vanuit ambtelijke kring kritiek is geuit op het plan, dat ook zou leiden tot meer werkloosheid.

Akkoord onder hele strikte voorwaarden

Harbers antwoordde dat zijn partij alleen akkoord gaat met de taks als die voldoet aan hele strikte voorwaarden. De belangrijkste is dat pensioenfondsen worden vrijgesteld van de taks. Gebeurt dat niet, dan zal de VVD daar niet mee instemmen. Ook mag de belasting geen nieuwe inkomstenbron vormen voor de EU. Binnen die voorwaarden was het voor de VVD 'acceptabel' om een compromis te sluiten, zei hij.

De PvdA is namelijk voorstander van de ftt. Niettemin sloot PvdA-woordvoerder Henk Nijboer zich aan bij het naleven van de strikte voorwaarden. "Voor de Nederlandse financiële sector is het ontzettend belangrijk dat pensioenfondsen worden uitgezonderd."

Politieke en intellectuele uitdaging

Volgens Dijsselbloem wordt de invoering van de transactietaks een 'politieke en intellectuele uitdaging van jewelste'. In navolging van VVD en PvdA zei hij dat de harde eisen ook voor hem gelden. Volgens hem zijn er 'vele modellen' van de ftt denkbaar. "We gaan kijken of we tot een vormgeving kunnen komen die voldoet aan alle drie voorwaarden."

Nederland kan altijd nog besluiten niet mee te doen, als het onmogelijk blijkt de pensioenfondsen buiten schot te houden. Niettemin is het een 'belangrijk signaal' dat Nederland weer meedoet met de voorhoede van Europa, aldus Dijsselbloem.