AMSTERDAM - Ron Bavelaar, directeur van de Hypotheekshop, maakt zich grote zorgen over de gevolgen voor de woningmarkt als de maatregelen uit het regeerakkoord in combinatie met het Belastingplan worden uitgevoerd.

Bavelaar wijst op de gevolgen van de maatregelen voor starters. "De verplichte aflossing via een annuïteiten- of een lineaire hypotheek tot nul zorgt voor een sterke verhoging van de maandlasten. Daarnaast leidt de loan-to-value ratio van 106 naar 100 procent er toe dat starters steeds vaker de ‘kosten-koper’ zelf moeten betalen."

"Terwijl in veel gevallen de leencapaciteit van starters zo laag is geworden dat het nog de vraag is of zij überhaupt voor een hypotheek in aanmerking komen. Het kopen van een eerste woning lijkt hierdoor verder weg dan ooit, zeker nu dat SVn gestopt is met de behandeling van aanvragen voor de starterlening", aldus Bavelaar.

De SVn, Stimulering Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, maakte dinsdag bekend geen nieuwe aanvragen van startersleningen in behandeling te nemen zolang de fiscale aftrekbaarheid onzeker is.

Woningmarkt

Volgens Bavelaar is de kans "zeer reëel dat de woningmarkt volledig stil komt te liggen". Hij kan begrip opbrengen voor het feit dat de hypotheekrenteaftrek wordt afgebouwd, maar "laat de huizenkoper de keuzevrijheid om zelf te bepalen hoe hij dat gaat oplossen".

Bavelaar staat niet alleen in zijn bezwaar. Het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Makelaars hebben in een brief aan de Tweede Kamer gepleit om de nieuwe hypotheekmaatregelen uit het regeerakkoord pas vanaf 1 januari 2014 door te voeren in plaats 2013. De huidige plannen zouden leiden tot een ongelijke behandeling van nieuwe en bestaande huizenbezitters.

Minister Stef Blok van de nieuwe post Wonen en Rijksdienst heeft dinsdag al laten weten het probleem van de startersleningen op korte termijn op te lossen.