DEN HAAG - De wet op de topinkomens moet gewoon per 1 januari worden ingevoerd, ook al wil het nieuwe kabinet de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector nog verder aan banden leggen tot een maximumbedrag gelijk aan een ministerssalaris.

Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk dinsdag in de Eerste Kamer, die op hoofdlijnen lijkt te gaan instemmen met het voorstel zoals dat door het oude kabinet is ingebracht. Daarin worden de salarissen van genoemde functionarissen nog op hooguit 130 procent van een minister gesteld.

Dat is het resultaat van 10 jaar werk door een commissie, een stoet van ministers van verschillende partijen en de Tweede Kamer. Het zou een 'verkeerd signaal' zijn om de wet nu nog verder op te houden, aldus Plasterk. De wet zomaar even aanvullen, kan echter ook niet zomaar.

De wet zoals die nu klaarligt, gaat honderden mensen aan, schat Plasterk. Wordt de wet echter zo aangepast als het nieuwe kabinet in zijn hoofd heeft, zijn er misschien wel duizenden mensen in het spel.