BRUSSEL - Het aantal fouten bij de besteding van Europese gelden is vorig jaar licht gestegen ten opzichte van 2010. Het gaat om een bedrag van circa 5 miljard euro dat niet juist uitgegeven is door de lidstaten. 

 In 2011 ging het bij 3,9 procent van de betalingen mis, een jaar eerder was het 3,7 procent.

Dat blijkt uit het dinsdag gepresenteerde jaarverslag van de Europese Rekenkamer. Deze instantie, die de Europese uitgaven controleert, baseert haar cijfers op steekproeven en controle van administraties.

De meeste fouten (7,7 procent) vond de rekenkamer bij de uitgaven voor de ontwikkeling van plattelandsgebieden, milieu, visserij en gezondheidsbeleid. Bij het uitgeven van euro's voor het stimuleren van achtergebleven Europese regio's, energie en transport ging het ook nog vaak mis (6 procent).

In totaal gaf de Europese Unie 129,4 miljard euro uit. Veruit het merendeel (80 procent) ging naar de sector landbouw en naar het zogeheten Cohesiefonds. Dat is bedoeld om de economie van minder welvarende lidstaten op peil te houden. Geld uit het fonds kan gebruikt worden voor infrastructuur en milieu.

Niet serieus

Volgens de rekenkamer zijn "er te veel gevallen dat EU-geld het doel mist of niet optimaal wordt gebruikt''. De fouten met het EU-geld zijn voor het grootste deel het gevolg van slordige administratie en niet van bewuste en opzettelijke misstappen, aldus het Nederlands lid van de Europese Rekenkamer Gijs de Vries. "Lidstaten nemen hun plicht om te controleren of het geld goed wordt besteed, onvoldoende serieus.''

Hij brak een lans voor een grondige herziening van de Europese begroting. De Europese Commissie, het Europees Parlement en de EU-lidstaten zitten momenteel in een stevige discussie over de meerjarenbegroting voor 2014-2020. Op een top met regeringsleiders eind november staat het onderwerp op de agenda.

De Vries pleitte onder meer voor de afschaffing van alle voordeeltjes die er zijn voor onder meer Nederland en Groot-Brittannië. "Er zijn nu veel te veel uitzonderingen.''