AMSTERDAM – In de komende jaren zal de tienjaarsrente in Europa onder de drie procent blijven. Pensioenfondsen zullen door de lage rente meer beleggingsrisico’s moeten nemen. Dat is een extra risico voor deelnemers, net nu het niet uitkomt.

Dit stelt AEGON in een beleggingsvisie. Beleggingsstrateeg Olaf van den Heuvel verwacht dat de economische groei laag zal blijven en dat de inflatie ook niet hard zal oplopen. Dit resulteert in een lage rente voor een langere periode.

De rente op staatsobligaties is op dit moment lager dan de rekenrente die pensioenfondsen mogen hanteren. Daardoor zal de dekkingsgraad ook bij volledige renteafdekking langzaam dalen.

Risico

Door dit effect worden pensioenfondsen gedwongen om meer beleggingsrisico te nemen, al is de timing slecht: “Pensioenfondsen moeten meer beleggingsrisico nemen net nu hun deelnemers verouderen en er dus een omslag plaatsvindt van pensioengeld innen naar pensioengeld uitkeren. Die extra risico’s komen daarom extra slecht uit”, aldus Van den Heuvel.

De veroudering van deelnemers is ook schadelijk voor de economie. De vergrijzing van de Nederlandse bevolking gaat in de komende jaren de welvaart aantasten. De afname van het aantal werkende Nederlanders schaadt de economische groei blijvend met zo’n half procent per jaar.

Volgens Van den Heuvel doet Nederland het beter dan veel andere Europese landen, maar is een vermindering van de welvaartsgroei onvermijdelijk.