LEIDEN - Scheidend rector magnificus en bestuursvoorzitter Paul van der Heijden van de Universiteit van Leiden heeft een sabbatical van bijna 14 maanden, met doorbetaling van zijn salaris van ruim 2 ton per jaar.

Direct daarna gaat hij met vervroegd pensioen. Na zijn sabbatical is hij van plan om een onbetaalde aanstelling bij de universiteit aan te nemen.

In een reactie noemt de raad van toezicht van de universiteit de sabbatical ''volstrekt redelijk’’. ''De raad wijst erop dat voor decanen aan deze universiteit eveneens een sabbatical-regeling geldt’’, zo schrijft de raad van toezicht.

Dat het salaris van Van der Heijden hoger is dan de recentelijk in de Tweede Kamer afgesproken normering voor topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector, is volgens de universiteit ook goed verklaarbaar: bij zijn aantreden in 2007 bestond die normering nog niet.

Opbouw

Toen Van der Heijden bestuursvoorzitter werd, is in zijn contract afgesproken dat hij na 4 jaar dienst 6 maanden verlof opbouwt. Na zijn dienstverband van 6 jaar, krijgt hij dus 9 maanden. Daarbij worden 5 maanden opgeteld die hij had opgespaard uit zijn tijd bij de Universiteit van Amsterdam.

Van der Heijden wordt februari volgend jaar, tijdens de Dies Natalis van de universiteit, opgevolgd door Carel Stolker.