DEN HAAG - Als geen ander weet PvdA-Tweede Kamerlid Jeroen Dijsselbloem wat het nieuwe kabinet wil bereiken en hoe dat moet gebeuren. De 46-jarige geboren Eindhovenaar was 5 weken secondant van PvdA-leider Diederik Samsom aan de formatietafel.

Dijsselbloem staat bekend als een loyaal en degelijk Kamerlid en zijn plek in het onderhandelingsteam bewijst dat hij een vertrouweling is van generatiegenoot Samsom.

Samen met Staf Depla voerden Dijsselbloem en Samsom campagne als de 'rode ingenieurs' in aanloop naar de verkiezingen in 2003.

Dijsselbloem is Kamerlid sinds 2000, met een korte onderbreking in 2002. In het parlement hield hij zich onder meer bezig met onderwijs, integratie, vreemdelingenbeleid, openbaar vervoer en fiscale zaken.

Enige bekendheid kreeg hij door zijn strijd tegen gewelddadige computerspelletjes en de seksualisering van de samenleving.

Strijd om het leiderschap

Hoewel Dijsselbloem zich veelal op de achtergrond houdt, hij meldde zich ook niet in de strijd om het leiderschap, heeft hij zijn sporen binnen de PvdA wel verdiend. Dijsselbloem leidde in 2007-2008 het parlementair onderzoek naar het jarenlang gevoerde onderwijsbeleid.

De afgelopen 2 jaar was hij vicefractievoorzitter en hij schreef mee aan het laatste verkiezingsprogramma.

Hoewel afkomstig uit een redelijk a-politiek gezin, was de jonge Dijsselbloem al vroeg geïnteresseerd in politiek. Tijdens zijn studie werd hij lid van de PvdA, uit het geloof in een sterke, linkse en sociale partij.

Als opgeleid landbouweconoom mag Dijsselbloem in het nieuwe kabinet de schatkist gaan bewaken. Als minister van Financiën wacht hem de zware taak om de overheidsfinanciën op orde te krijgen en in Europa een eurocrisis te bezweren.

De PvdA'er kan met andere woorden zijn borst nat maken.