AMSTERDAM - De meeste sectoren zullen ook in 2013 blijven kwakkelen. Met name de horeca zal ook volgend jaar weer te maken krijgen met een krimp. Dit meldt ING vandaag.

De bouwsector kent de grootste krimp (-7 procent). De sector zal voor 2013 geen herstel kennen, al lijkt de bodem wel in zicht. Zo daalde het bouwvolume in augustus slechts met -0,1 procent.

Voor de horeca zal net als in 2012 zal ook volgend jaar het volume dalen. Door de dalende koopkracht geven consumenten minder uit. Bovendien stijgen de prijzen in de horeca door duurdere inkoopkosten, accijnsverhogingen en de btw-verhoging. Wel steeg het aantal buitenlandse gasten in de horeca in dit jaar met 4 procent.

Detailhandel

In de detailhandel blijken dit jaar alleen de supermarkten nog een omzetstijging te realiseren, al komt dit vooral door de prijsstijgingen. Bij non-foodwinkels daalde het volume in de eerste acht maanden van dit jaar met bijna 5 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2011. ING verwacht voor 2013 ook een krimp in de detailhandel.

Voor het eerst sinds 1994 krimpt de onderwijssector. Dit is met name het gevolg van demografische ontwikkelingen.Vooral het aantal leerlingen op basisscholen en in het voorgezet onderwijs neemt af.

Voorlopig groeit het aantal studenten in het hoger onderwijs. In 2013 verwacht men, vanwege het sociaal leenstelsel dat per september 2014 ingaat, nog een extra kortstondige instroom.

Exporterende sectoren

Voor de transportsector, industrie en de groothandel wordt volgend jaar een lichte groei verwacht. In het afgelopen jaar was de groei nog beperkt vanwege de problemen in de eurozone en de Chinese groeivertraging.