AMSTERDAM - ING Economisch Bureau verwacht volgend jaar een economische groei van 0,2 procent, na een krimp van 0,6 procent dit jaar. 

ING Economisch Bureau schrijft dat in donderdag gepubliceerde ramingen.

In de meeste sectoren blijft het in 2013 kwakkelen. In de groothandel, de industrie en de transportsector gaat het volgend jaar weer beter. Maar de horeca en bouw blijven volgend jaar onder druk staan door de dalende koopkracht. 

In de bouwsector wordt een krimp van 1 procent verwacht in 2013. Voor de detailhandel wordt een achteruitgang van 1,7 procent voorzien en voor de horeca van 1 procent. In de groothandel is volgens ING volgend jaar een groei van 1 procent te verwachten. In de transport is dat 0,6 procent en in de industrie 0,5 procent.

Voor het eerst sinds 1904 dalen volgend jaar de studentenaantallen in basis- en voortgezet onderwijs. Het aantal deelnemers in hoger onderwijs blijft vooralsnog groeien. Invoering van het sociaal leenstelsel in 2014 kan in 2013 kortstondig zorgen voor een toestroom van studenten in het hoger onderwijs.