AMSTERDAM – Het is niet voor alle deelnemers mogelijk om hun pensioenaanspraak in te zien via het pensioenregister.

Dit meldt AM, dat zich baseert op onderzoek van het AFM.

Via de website mijnpensioenoverzicht.nl kunnen deelnemers zien hoeveel pensioen is opgebouwd. Toch is het niet voor iedere deelnemer mogelijk, omdat pensioenuitvoerders gegevens niet aanleveren.

De AFM gaat een vervolgonderzoek uitvoeren. De AFM belooft zich te richten op de volledige zichtbaarheid en juistheid van de aanspraken in het pensioenregister.