De Amerikaanse verkiezingen houden ons behoorlijk bezig. In de Nederlandse media is de strijd tussen Obama en Romney net zo belangrijk als de presentatie van ons nieuwe kabinet en haar nieuwe plannen. En dat is niet verwonderlijk, want we gaan Amerika achterna.

Door Janneke Willemse

Zowel op politiek als op financieel gebied lijken we steeds meer op de 50 staten aan de overkant van de oceaan. Politiek gezien, omdat we steeds meer naar een Verenigde Staten van Europa opschuiven om zo de eurocrisis het hoofd te bieden. En financieel gezien, omdat we steeds meer zelf voor onze toekomst moeten zorgen.

Dat is vooral een gevolg van het feit dat we steeds langer leven en de groep ouderen steeds groter wordt ten opzichte van de jongere, werkende groep. Het wordt steeds lastiger om voor de grote groep gepensioneerden nog een aardig maandbedrag op te brengen. De tegenvallende beleggingsopbrengsten bij pensioenfondsen in de afgelopen jaren helpen daar natuurlijk ook niet bij.

En wat te denken van de zorgkosten die de pan uitrijzen? Met het ouder worden nemen de ziekenhuisbezoeken en het medicijngebruik toe. De reële zorgkosten zouden zo’n duizend euro per maand bedragen. Volgens Paul Schnabel van het Sociaal en Cultureel Planbureau is er voor een gewoon mens niet tegenop te sparen.

Financiële planning

We moeten dus het dus zelf doen. Vooruit kijken, een financiële planning maken, doelen stellen en bepalen of je ze met sparen en beleggen kunt bereiken. En bedenken wat het plan B is, als je de doelen niet bereikt. Langer doorwerken? Bij de kinderen intrekken? Het huis ‘opeten’?

Deze trend wordt ook gezien door financiële instellingen. De nieuwe bank Knab biedt bijvoorbeeld een financiële planningstool aan, waarmee je verschillende toekomstscenario’s kunt doorrekenen. En beleggingsfondsenaanbieder ING Investment Management wil via een campagne met zwemster Ranomi Kromowidjojo en acteur Thom Hoffman mensen bewust maken van de principes van beleggen.

Want dat beleggen moet, dat is zeker. Met de huidige extreem lage rente, die lager is dan de inflatie, kan niemand zijn toekomst veilig stellen door alleen te sparen. Daarvoor moet ook worden belegd. Op een verstandige manier, met een hele lange termijn horizon en met het duidelijke doel dat er na uw 67e ook nog geld moet worden opgenomen.

Op die manier beleggen is moeilijk, helemaal als je het zelf moet doen. Maar met de huidige maatschappelijke trends is het niet te vermijden. We worden allemaal beleggers, net als in Amerika.

Janneke Willemse is financieel journalist en hoofdredacteur van Belegger.nl. Voor NUgeld schrijft ze regelmatig over personal finance-kwesties.