DEN HAAG - Het nieuwe kabinet van VVD en PvdA bezuinigt de komende jaren netto 15 miljard euro en betaalt zo de rekening van de crisis. "We verdelen de rekening eerlijk", zei Diederik Samsom maandag bij de presentatie van het regeerakkoord dat hij sloot met Mark Rutte.

De werkloosheid komt in 2017, aan het einde van de regeerperiode, uit op 5,75 procent, 0,9 procentpunt hoger dan tot nu toe werd verwacht. Het begrotingstekort in 2017 komt uit op 1,5 procent.

Dat blijkt uit de doorrekening van het regeerakkoord door het Centraal Planbureau. De koopkracht wijkt door de plannen niet af van de verwachtingen tot nu toe.

Mensen met een inkomen tot modaal gaan er de komende jaren 0,2 procent op vooruit. Mensen met een inkomen boven 100.000 euro gaan er 0,6 procent op achteruit.

Zie ook:
- Bedrijfsleven en politiek reageren op het regeerakkoord
- Bouwwereld opgetogen

Voor Rutte was de nivellering in inkomensverschillen een concessie, zei hij. De plannen pakken gunstiger uit voor lage inkomens in vergelijking met hoge inkomens, met name voor uitkeringsgerechtigden.

Werkende Nederlanders krijgen er van het nieuwe kabinet jaarlijks netto 500 euro bij door de verhoging van de arbeidskorting.

Het afschaffen van de zorgtoeslag maakt volgens Rutte "een einde aan het rondpompen van geld". De zorgpremie wordt inkomensafhankelijk.

Gevoelige concessie

Ook op het vlak van de hypotheekrenteaftrek deed Mark Rutte naar eigen zeggen "een gevoelige concessie". Voor bestaande en nieuwe hypotheken wordt vanaf 2014 het maximale aftrektarief (vierde schijf), in stappen van een half procent per jaar, teruggebracht naar het tarief van de derde schijf.

De problemen met restschulden worden "gericht" aangepakt. De rente betaald op restschulden kan tijdelijk (maximaal 5 jaar) en onder voorwaarden blijvend worden afgetrokken.

Huren

De huurtoeslag blijft in tegenstelling tot de zorgtoeslag intact. De huur mag in tegenstelling tot eerdere jaren met een hoger percentage stijgen dan de inflatie. Voor huurders met een inkomen tot 33.000 euro is dat 1,5 procent boven de inflatie, voor mensen die tussen de 33.000 en 43.000 verdienen gaat het om 2,5 procent naast de inflatie.

Mensen die meer dan 43.000 euro verdienen kunnen een huurverhoging van 6,5 procent plus inflatie tegemoet zien. Voor inkomens in de laatste categorie wordt de maximale huurprijs op basis van het woning waarderingssysteem buiten werking gesteld. Na vertrek van de zittende bewoners geldt de maximale huurprijs weer.

Ondenemers

Het nieuwe kabinet wil de verschillen in belastingheffing tussen ondernemers en werknemers verkleinen.

Zo worden ondernemersfaciliteiten waaraan het urencriterium is verbonden - de zelfstandigenaftrek, fiscale oudedagsreserve, meewerkaftrek, startersaftrekken en de S&O-aftrek - vanaf 2015 met 500.000 miljoen euro versoberd of afgeschaft.

Hiervoor in de plaats komt een zogeheten 'Winstbox'. "Het bewerkelijke urencriterium kan dan komen te vervallen", aldus het kabinet.