AMSTERDAM - Het poldermodel komt naar alle waarschijnlijkheid terug. Maar tot akkoorden met de FNV-bonden is het nog niet gekomen.

Zowel voorman van VNO-NCW Bernard Wientjes als voorzitter van FNV Ton Heerts reageerden afgelopen dagen verheugd na een gesprek aan de formatietafel. De VVD en de PvdA lijken namelijk hard op weg naar een nieuw poldermodel.

Maar de bonden willen voorlopig nog geen akkoorden sluiten, zo meldt het NRC Handelsblad zaterdag. De reden daarvoor zou de interne verdeeldheid onder de FNV-bonden zijn, die eerst aangepakt moet worden.

“Wel hebben we gepleit voor een sociale agenda, met daarin onder meer ontslagrecht en flexibilisering van de arbeidsmarkt”, zegt Heerts.

Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt van de SP is sceptisch: “Geen enkel lid weet van de plannen. Als hij zaken aan de formatietafel heeft gedaan, voordat hij de vakbeweging op orde heeft gekregen, dan is het einde Heerts.”