DEN HAAG - De werkgevers hebben grote bezwaren tegen een kabinetsplan om leveranciers te verplichten de fiscus in te seinen als ze nog niet betaalde goederen willen terughalen bij een bedrijf wegens faillissement.

De Belastingdienst, die bij een bankroet voorrang heeft als schuldeiser, heeft dan 4 weken de tijd om de spullen in beslag te nemen.

Volgens de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland wordt met deze meldingsplicht het zekerheidsrecht van de leverancier onderuit gehaald.

Ze hebben er vrijdag bij de Tweede Kamer met klem op aangedrongen een stokje te steken voor het wetsvoorstel. Dat leidt er volgens hen toe dat bedrijven nog terughoudender zullen worden om op krediet te leveren.

Niets nieuws

Volgens het ministerie van Financiën introduceert het wetsvoorstel in feite niets nieuws. De fiscus heeft al jaren het recht bij een faillissement beslag te leggen op geleverde, maar nog niet betaalde goederen.

De meldingsplicht zorgt er slechts voor dat de wet werkt zoals hij bedoeld is te werken, zegt een woordvoerster. Volgens haar wordt het eigendomsrecht van leveranciers doorgaans gerespecteerd. Leveringen tot 10.000 euro worden bovendien niet geraakt door de voorgestelde regeling.