DEN HAAG - De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) stelt zich terughoudend op over de uitgelekte plannen rond de hypotheekrenteaftrek van het nieuwe kabinet. 

''Als het alleen om een lastenverzwaring gaat, bevordert dat natuurlijk niet de doorstroming op de woningmarkt. Huiseigenaren moeten het wel kunnen ophoesten'', liet Roeland Kimman van de NVM vrijdag in een eerste reactie weten.

Hij herhaalde het standpunt van de NVM dat er een integrale oplossing moet komen voor de woningmarkt. ''Dus hoe ziet de rest van de aanpak eruit? Blijft de overdrachtsbelasting gehandhaafd? Wat gebeurt er met het huurwaardeforfait? Een consument die onzeker is investeert niet'', aldus Kimman.

De Vereniging Eigen Huis wil pas reageren als het regeerakkoord is gepresenteerd.