DEN HAAG - Voor werkgevers wordt het volgend jaar minder makkelijk om personeel van buiten de EU in te huren. Een tewerkstellingsvergunning is dan nog maar één jaar geldig. Bovendien kan ze worden geweigerd als een werkgever ooit is veroordeeld voor het overtreden van de arbeidswetgeving.

Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met dit voorstel van staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken.

Het kabinet vindt het onwenselijk dat werknemers van buiten de Europese Unie worden aangenomen, terwijl er in Nederland nog een half miljoen mensen met een uitkering zijn die zouden kunnen werken. Daarom worden de voorwaarden aangescherpt, zoals op Prinsjesdag al werd aangekondigd.

Werkgevers zijn volgend jaar wettelijk verplicht een marktconform loon te betalen aan personeel van buiten de EU. Als in een sector te weinig Nederlandse werknemers of werknemers van binnen de EU worden gezocht, kan de minister voor die sector een quotum (voorgeschreven aantal) vaststellen.

Ook kan een werknemer van buiten de EU hier straks pas zonder vergunning aan de slag als hij 5 jaar in Nederland heeft gewerkt. Nu is dat nog na 3 jaar.