DEN HAAG - De verhoging van de assurantiebelasting van 9,7 naar 21 procent zorgt voor een lastenverzwaring voor bedrijven van 1000 tot 2000 euro per jaar. Voor sommige agrarische bedrijven kan dat oplopen tot een veelvoud daarvan.

Zeven organisaties, waaronder het Verbond van Verzekeraars en de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland, hebben dat vrijdag aan de Tweede Kamer geschreven. Ze dringen erop aan de maatregel te ''heroverwegen''.

VVD en PvdA die binnenkort waarschijnlijk een regeerakkoord sluiten, willen de assurantiebelasting verhogen om de eerder geplande forensentaks te kunnen terugdraaien. Maar volgens de zeven organisaties staat de hogere assurantiebelasting haaks op andere initiatieven van de overheid om verzekeringsproblemen op te lossen, zoals een brede weersverzekering in de agrarische sector.

De extra lastenverhoging zorgt bovendien voor een slechtere concurrentiepositie voor Nederlandse bedrijven in de EU.