AMSTERDAM – Het midden- en kleinbedrijf (mkb) draagt net als grote bedrijven bij aan een sterke economische identiteit van bepaalde Nederlandse regio’s.

Dat concludeert Panteia/EIM deze week in een verkennend onderzoek. Silicon Valley is wereldwijd het bekendste voorbeeld, maar ook in Nederland bestaan dergelijke regio’s. Denk aan de Brainport Regio Eindhoven.

"Het beeld van deze economische specialisaties wordt vaak sterk bepaald door grote (internationaal opererende) bedrijven", schrijven de onderzoekers. De vestigingsplaats van grote, bekende bedrijven als Philips, ASML, DSM en AkzoNobel is van invloed op de economische activiteiten van regio’s.

MKB

Hoewel minder zichtbaar, draagt het mkb volgens de onderzoekers wel degelijk substantieel bij aan economische specialisaties van Nederlandse regio's.

Iets meer dan de helft van de totale toegevoegde waarde in Nederland (tussen de 55 en 60 procent) wordt door het mkb gegenereerd. In een aantal regio’s ligt dat percentage hoger, tussen de 70 en 80 procent.

“Daarnaast is er binnen het mkb veel potentie voor verdere ontwikkeling van de specialisatie, bijvoorbeeld door bedrijven die door weten te groeien tot gezichtbepalende bedrijven van de toekomst.”

Profiteren

Het mkb profiteert in een gespecialiseerde regio van de aanwezigheid van grote bedrijven door de vraag naar toeleveringen en de relaties die grote bedrijven onderhouden met andere (grote) bedrijven.

Grote bedrijven profiteren volgens de onderzoekers juist van de aanwezigheid van een groot aanbod van gespecialiseerde toeleveranciers.