AMSTERDAM – Vanaf 2013 wordt de kinderopvangtoeslag nog verder verlaagd. In 2012 was de regeling al versoberd. Wat zal er precies veranderen ten opzichte van 2012?

In 2013 wil de overheid ruim 200 miljoen euro minder gaan uitgeven aan de kinderopvangtoeslag. Door de besparing zullen ouders zelf meer moeten betalen. Mijngeld.nl heeft de vier belangrijkste veranderingen, ten opzichte van 2012, op een rijtje gezet.

Ten eerste wordt de kinderopvangtoeslag voor hoge inkomens stopgezet. Ouders die een gezamenlijk inkomen hebben van ongeveer 118.000 euro of meer, krijgen in 2013 geen kinderopvangtoeslag voor het eerste kind. Hiermee wordt bedoeld: het kind waar de meeste opvanguren voor worden ingekocht.

De grootte van de verlaging is nog niet bekend, maar het staat wel vast dat alle ouders te maken krijgen met een verlaging van de toeslag voor het eerste kind. De verlaging van de toeslag zal afhankelijk worden van het gezinsinkomen.

Een derde maatregel is de vaste bijdragen. Er komt voor iedereen, ongeacht het inkomen, een vaste bijdrage van ongeveer 15 euro per maand. Alleen ouders met een inkomen van meer dan vier keer modaal, betalen een vaste ouderbijdrage van ongeveer 191 euro per maand.

De vierde verandering heeft vooral invloed voor de toeslag van het tweede kind voor ouders met de hoogste inkomens. De toeslag wordt namelijk versneld afgebouwd en komt voor de hoogste inkomens uit op 58,2 procent. Voor de hoogste inkomens is de kinderopvangtoeslag voor deze kinderen nu ruim 82 procent.