AMSTERDAM - Bedrijven zullen dit jaar bijna twintig miljard euro minder investeren in bedrijfsmiddelen. Vastgoed is volgens een donderdag verschenen rapport van ING de grootste boosdoener.

Vastgoed vertegenwoordigt een vijfde van alle bedrijfsinvesteringen. Er is echter sprake van forse leegstand van kantoren en minder grote behoefte aan vierkante meters, onder meer door de groei van online winkelen en flexibel (thuis)werken.

De lage investeringen in bedrijfsgebouwen zijn verantwoordelijk voor 60 procent van de daling van alle bedrijfsinvesteringen dit jaar.

Alleen logistieke vastgoed is volgens ING nog kansrijk; dat segment profiteert van de grotere behoefte aan opslagcapaciteit. "Ook vindt er links en rechts doelgerichte herontwikkeling van panden plaats tot hotels of woonlocaties waar investeringen mee gepaard gaan."

In totaal zullen bedrijven volgens de bank dit jaar een kleine 80 miljard euro investeren, bijna 20 procent minder dan voor de crisis.

Detailhandel

Vooral de investeringen door de detailhandel zijn sinds de crisis hard achteruit gegaan, en liggen nu op 60 procent van het peil van 2008. "De combinatie van een dalende koopkracht en de verschuiving van verkoop naar internet komt hard aan in de detailhandel", aldus de ING-economen.

Ook in 2013 blijven de investeringen naar verwachting nog op een laag pitje staan. "Met de aanhoudende economische crisis keert de opgaande lijn volgend jaar nog niet terug", aldus ING.

Het lage investeringsniveau is te wijten aan "de zwakke economische situatie en daarmee samenhangend het sombere ondernemersklimaat".

Nieuw kabinet

Een nieuw kabinet zou volgens ING voor wat optimisme kunnen zorgen. "Maar de noodzaak tot bezuiniging blijft druk uitoefenen op afzetmarkten, zeker voor bedrijven die binnenlands georiënteerd zijn."

Het terugverdienen van investeringen is daarmee onzekerder dan ooit. Het inspelen op trends als internet en duurzaamheid biedt daarbij volgens ING nog kansen.

Computers en software waren de enige bedrijfsmiddelen waar tijdens de eerste helft van dit jaar groei kon worden genoteerd. "De aanschaf van moderne apparatuur zoals smartphones en tablets voor medewerkers heeft hieraan een flinke bijdrage geleverd", aldus het rapport.

Met name in de zorgsector en op energiegebied wordt nog altijd goed geïnvesteerd in nieuwe technologie.