AMSTERDAM - Vestia krijgt bij zijn klachten tegen zijn accountants KPMG en Deloitte steun van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), de toezichthouder op de corporatiesector.

Vestia kondigde deze week aan een klacht te gaan indienen bij de Accountantskamer tegen de controlerende accountants van KPMG en Deloitte. Deloitte was de controlerend accountant van de jaarrekening 2008 en 2009 en KPMG van de jaarrekening 2010.

"Vestia heeft deze beslissing in nauw overleg met het CFV genomen en het CFV ondersteunt deze beslissing van Vestia", aldus de toezichthouder op zijn website.

Dat de Rotterdamse corporatie zelf partij wordt in de klachtenprocedures zorgt er volgens het CFV voor dat de Accountantskamer "zo volledig mogelijk wordt voorgelicht alvorens een beslissing in de klachtzaken te nemen".

Schade

Vestia probeert intussen de schade te herstellen die is aangericht door het jarenlang aankopen van risicovolle rentederivaten. Deze werden volgens klachten van Vestia, de AFM en Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie (SOBI) niet volledig vermeld in de jaarverslagen.

Dit terwijl de jaarrekeningen van corporaties de basis vormen voor het toezicht op de corporatiesector, zoals het CFV opmerkt.

KPMG besloot zich deze week als reactie op de aanklacht terug te trekken als accountant van Vestia. Daardoor moet de corporatie op zoek naar een nieuwe controleur van de jaarrekening van 2011.

Vestia noemt deze actie van KPMG een 'uitholling van het tuchtrecht', omdat dit bedrijven zou weerhouden van het aanklagen van hun accountant.