AMSTERDAM – Een groeiend aantal bedrijven in Nederland rapporteert over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Maar het streven is dat nog meer ondernemingen MVO in de praktijk gaan toepassen.

Dat zeggen ondernemersorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW in een reactie op de brief die staatssecretaris Henk Bleker onlangs naar de Tweede Kamer stuurde.

Uit het eindrapport van de Sociaal Economische Raad (SER) waarop die brief gebaseerd is, blijkt verder dat de rapportage van bedrijven over MVO "een verdiepingsslag" heeft gemaakt.

Bleker noemt de uitdaging voor de komende jaren dat die "voortgang en diepgang" doorzetten. Zowel Bleker als de ondernemersorganisaties zouden graag zien dat meer bedrijven, met name kleine en middelgrote, met MVO aan de slag gaan. VNO-NCW en MKB Nederland roepen hun achterban op werk te maken van MVO-beleid in de praktijk.

Geen wetgeving

"Het SER-initiatief zie ik als een vorm van zelfregulering waarmee het georganiseerd bedrijfsleven samen met werknemersorganisaties inzichtelijk maakt hoe Nederlandse bedrijven hun ketenverantwoordelijkheid invullen", schrijft de staatssecretaris in de brief.

Om die reden vinden MKB-Nederland en VNO-NCW speciale wetgeving op het gebied van MVO "volkomen onnodig en ongewenst".

Ontwikkelingen

In 2008 ondertekenden werkgevers- en werknemersorganisaties de Verklaring IMVO (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) van de SER.

Zowel de SER en Bleker als de ondernemersorganisaties zeggen tevreden te zijn met de behaalde resultaten en ontwikkelingen van de afgelopen vier jaar.