AMSTERDAM - De tegenstanders van het vrijgeven van het aantal koopzondagen hebben flinke kritiek op het voorstel van D66 en GroenLinks. De initiatiefwet zou te weinig rekening houden met de belangen van werknemers.

Dat bleek woensdag tijdens het debat over de koopzondagen in de Tweede Kamer.

Het zijn vooral de christelijke partijen en de SP die kritiek uitten op het voorstel, waarbij gemeenten voortaan zelf mogen beslissen of en hoe vaak de winkels op zondag open mogen. Volgens Agnes Mulder (CDA) zijn werknemers en zzp'ers de dupe. Werknemers voelen zich 'gewoon gedwongen' om op zondag te werken terwijl er geen alternatieven zijn, zei ze.

Ook zzp'ers zouden zich verplicht voelen om de deuren op zondag te openen, terwijl ze dat niet willen. De initiatiefnemers van de wet gaan aan hun belangen voorbij, zei Mulder. SP'er Sharon Gesthuizen schuiven de voorstanders alle verantwoordelijkheid af op de gemeenten. "U zegt onomwonden: het is niet onze zorg en leggen het bij gemeenten neer."

Belangen werknemers

Ook de SGP en ChristenUnie zeiden dat de belangen van de werknemers worden verkwanseld. Kees Verhoeven (D66), die het voorstel verdedigt, is het niet met de critici eens. Hij wees erop dat de wet niet gaat over de arbeidspositie van werknemers; die wordt in andere wetten geregeld. Gemeenten zijn verder prima in staat om op lokaal niveau te besluiten over het aantal koopzondagen.

Ook is de groep die niet blij is met de verruiming volgens de D66'er klein. "Het gros van de werknemers vindt het prima om op zondag te werken." Verhoeven hekelde juist de huidige wet, waarbij maximaal twaalf koopzondagen per jaar zijn toegestaan, tenzij sprake is van toerisme. Dan mogen de winkels elke zondag open.

Volgens Verhoeven is deze toerismebepaling een 'doorn in het oog van heel veel winkeliers', en bovendien een 'vage en rare' constructie. Een meerderheid van de Kamer staat overigens achter het voorstel om de koopzondagen voortaan over te laten aan gemeenten. VVD en PvdA lieten dinsdag al weten dat zij zullen instemmen met de wet.

Kamerdebat

De Kamer debatteerde al eerder over de initiatiefwet. Vorig jaar april werd de behandeling echter opgeschort, omdat er geen meerderheid voor bleek te zijn. De toenmalige gedoogcoalitie stemde destijds niet in met het voorstel, omdat het de gedoogsteun van de SGP nodig had. "We hebben toen besloten om op betere tijden te wachten", zei Verhoeven daarover. "Die lijken nu aangebroken."

Minister van Economische Zaken Maxime Verhagen (CDA) liet woensdag weten geen behoefte te hebben de huidige wet aan te passen. "Ik ben ingehuurd om het regeerakkoord te borgen", zei hij. Verhagen deelde in dit opzicht een sneer uit naar de VVD, die nu wel voor verruiming is. Volgens de minister leidt de wetswijziging tot een 'forse wijziging' van de huidige regelgeving.

De bewindsman prees de huidige wet, waarin volgens hem waarborgen zijn opgenomen voor de belangen van kleine winkeliers en winkelpersoneel, leefbaarheid, veiligheid en openbare orde.