AMSTERDAM – Werkgevers met minder dan vijf werknemers voelen er nog weinig voor om over te stappen op de werkkostenregeling. Het voornaamste doel van de regeling, administratieve lastenverlichting, blijkt bovendien nauwelijks ervaren te worden.

Dat blijkt uit een evaluatie van onderzoeksbureau Panteia in opdracht van het ministerie van Financiën. Het percentage overstappers binnen de groep kleine werkgevers blijft behoorlijk achter bij het totaalgemiddelde.

Terwijl gemiddeld zo’n tien procent van de bedrijven is overgestapt, geldt dit voor slechts zeven procent van de kleine ondernemingen. Van de grootste werkgevers, met meer dan 500 werknemers, is al ongeveer 30 procent overgestapt.

Werkgevers kunnen tot 1 januari 2014 nog kiezen tussen de oude regeling en het nieuwe systeem.

Budget

Volgens de nieuwe regeling, die sinds 1 januari 2011 bestaat, krijgt de werkgever een budget, waarbinnen zelf gekozen kan worden voor bepaalde vergoedingen aan werknemers. Zo vallen onder meer personeelsfeestjes, kerstpakketten en nieuwe fietsen binnen dit budget.

Gemeten naar sector blijken de horeca, detailhandel en niet-zakelijke en financiële dienstverlening ruim onder het gemiddelde te scoren. Dit komt doordat zich binnen deze sectoren relatief veel kleine tot zeer kleine werkevers bevinden.

Ruim een derde van de werkgevers blijkt nog niet op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. Dit geldt bijna uitsluitend voor de zeer kleine bedrijven.

Boekhouder

Daarnaast geeft een kwart van de werkgevers aan de nieuwe regeling nog niet omarmd te hebben omdat zij weinig tot geen vergoedingen geven. Een ander deel wacht op initiatief van zijn boekhouder of is er nog niet aan toegekomen.

Naar verwachting zullen relatief weinig werkgevers grote problemen ondervinden met de werkkostenregeling. Het uitstelgedrag is waarschijnlijk deels te wijten aan ‘een gebrek aan urgentie’.

De werkkostenregeling is vooral in het leven geroepen om administratieve lastenverlichting te bereiken. Dit effect blijkt door bedrijven in de praktijk echter nauwelijks te worden ervaren. “Al met al is het teleurstellend dat de theorie en de praktijk op dit punt zo uiteen blijken te lopen”, aldus het ministerie van Financiën.